2020-08-31_Gospa_od_suza_2020

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
23.08.2020. – prvi dan

Preč. Mario Sanić dopustio da se snimka homilije od 23.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-23-prec-Mario-Sanic.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
24.08.2020. – drugi dan

Preč. Mario Sanić dopustio da se snimka homilije od 24.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-24-prec-Mario-Sanic.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
25.08.2020. – treći dan

Preč. Mario Sanić dopustio da se snimka homilije od 25.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-25-prec-Mario-Sanic.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
26.08.2020. – četvrti dan

Preč. Mario Sanić dopustio da se snimka homilije od 26.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-26-prec-Mario-Sanic.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
27.08.2020. – peti dan

Preč. Mario Sanić dopustio da se snimka homilije od 27.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-27-prec-Mario-Sanic.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
28.08.2020. – šesti dan

Preč. Jozo Jurić dopustio da se snimka homilije od 28.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-28-prec-Jozo-Juric.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
29.08.2020. – sedmi dan

Preč. Dražen Akmačić dopustio da se snimka homilije od 29.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-29-prec-Dražen-Akmačić.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
30.08.2020. – osmi dan

Preč. Dražen Akmačić dopustio da se snimka homilije od 30.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-30-prec-Dražen-Akmačić.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
31.08.2020. – Gospa od Suza

Preč. Dražen Akmačić dopustio da se snimka homilije od 31.8.2020.  sv. misa od 10 sati može čuti ovdje    2020-08-31-preč-Dražen-Akmačić-10h.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
31.08.2020. – Gospa od Suza

Preč. Dražen Akmačić dopustio da se snimka homilije od 31.8.2020.  sv. misa od 16 sati može čuti ovdje    2020-08-31-preč-Dražen-Akmačić-16h.mp3

SVETIŠTE GOSPE OD SUZA – PLETERNICA – 2020.
Devetnica Gospi od Suza od 23.08.-31.08.2020.
31.08.2020. – Gospa od Suza

Biskup Antun Škvorčević dopustio da se snimka homilije od 31.8.2020.  može čuti ovdje    2020-08-31-biskup-Antun-Škvorčević-19h.mp3