Iz povijesti župe 1954. – 2010.

A01-Obljetnica-zupe-1954
A02-Blagoslov-jela-1961
A03-crkveni-zbor
A04-tem_nove-crkve-1964
A05-Devetnica-1966_-il_1967
A06-prva-prisest
A07-svec_-Petrak-i-d_1974
A08-prva-pricest_1979
A09-gradnja-tornja-1982
A10-Kardinal-Kuharic-1994
A11-biskup-Jezerinaci
A12-U-Pleternici-kardinal-Puljic
A13-Otvorenje-samostana-1997
A14-Ap_-nuncij-msgr_G_Einaudi_2003
A15-nadb_Siracuse-Giuseppe-Costanza
A17-50-ta-obljetnica
A18-50-ta-obljetnica
A19-devetnica-2008
A20-Devetnica-2008
A21-Devetnica-2009
A22-Devetnica-2009
A23-2009-godina
A24-redjenje-J_Marica-2010
previous arrow
next arrow
A01-Obljetnica-zupe-1954
A02-Blagoslov-jela-1961
A03-crkveni-zbor
A04-tem_nove-crkve-1964
A05-Devetnica-1966_-il_1967
A06-prva-prisest
A07-svec_-Petrak-i-d_1974
A08-prva-pricest_1979
A09-gradnja-tornja-1982
A10-Kardinal-Kuharic-1994
A11-biskup-Jezerinaci
A12-U-Pleternici-kardinal-Puljic
A13-Otvorenje-samostana-1997
A14-Ap_-nuncij-msgr_G_Einaudi_2003
A15-nadb_Siracuse-Giuseppe-Costanza
A17-50-ta-obljetnica
A18-50-ta-obljetnica
A19-devetnica-2008
A20-Devetnica-2008
A21-Devetnica-2009
A22-Devetnica-2009
A23-2009-godina
A24-redjenje-J_Marica-2010
previous arrow
next arrow