Župska vijeća

Župsko pastoralno i župsko ekonomsko vijeće

Župno-pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanja pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župno-pastoralnog vijeća su župnik, aktivni svećenici u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe, te predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje tri do najviše dvadeset članova, plus oni koji su to po službi (aktivni svećenici, časne sestre, katehisti). Veći dio članova izabiru ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova Vijeća može imenovati župnik. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i jedan od članova Vijeća kojem to župnik povjeri. Sjednice Vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, odnosno po potrebi i češće. Popis članova Župnog pastoralnog vijeće župe Svetoga Nikole biskupa u
Pleternici:
Anto Barbarić, Željka Barbarić, Antun Vračić, Ankica Vračić, Dragutin Arambašić, Rade Tokić, Stjepan Ćiško, Damir Pavelić, Marko Alaber, Drago Kepić, Zdenka Kepić, Miroslav Gazilj, Mladen Čuljak, Marina Čuljak i Božena Šojat.

Župno Ekonomsko vijeće (ŽEV) je ustanovljeno od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima. ŽEV ima slijedeće zadatke:
– pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova
pokrića;
– pregledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosnu dokumentaciju kao i završni račun;
– daje mišljenje o izvanrednim pothvatima župe;
– brine se o čuvanja isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na dobra.

ŽEV u župi sv. Nikole biskupa u Pleternici sastavljen je od župnika i tri člana, koje je imenovao župnik nakon što je saslušao mišljenje župnog Pastoralnog vijeća. Mandat članovima ŽEV-a traje tri godine, a njihov mandat može biti obnovljen. ŽEV ima samo savjetodavni, a ne odlučujući karakter.

Članovi župnog Ekonomskog vijeća: Antun Vračić, Prof. Tomislav Radonić i Milan Raič