28. NEDJELJA KROZ GODINU – 14. 10. 2018.

Svete mise:

8,00 sati župna sveta misa

9,30 sati + Jaka Ivanković

9,30 sati GRADAC + Mile Tunanović

11,00 sati  + Mara, Petar Grbeš

listopadska pobožnost  u 17.30 sati  i sv. misa + Jozo Barbarić

Pogledajte opširnije (pdf)