DUHOVI – PEDESETNICA – 31. 5. 2020.

Svete mise:  

8:00+ Ankica Prša
9:30 + Ivan Petrović
11:00 + Šimun Nović. župna
19:00 + Dragica Radić

Pogledajte opširnije (pdf)