DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – 18. 10. 2020.

Misijska nedjelja
Sveti Luka

Svete mise:
8:00 + Terezija Kukuruzović
9:30 + Mara, Petar Grbeš
11,00 + Jozo, Kata Miletić, župna
17:30 Listopadska pobožnost
18:00 +Stjepan Valić
Pogledajte opširnije (pdf)