DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 21. 6. 2020.

Svete mise:  

8:00 + Dragutin Mlinarić
9:30 PRVA SVETA PRIČEST + Katica, Nikola Katušić
11:00 župna
19:00 + Ilija Malenica
Pogledajte opširnije (pdf)