JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 14. 6. 2020.

Svete mise:  

8:00 + Andra, Mile Kvesić
9:30 + Anka Gašparović i ob.
11:00 župna
19:00 + Jasna Budim i ob. Vidović

Pogledajte opširnije (pdf)