NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA – VAZAM – 21. 4. 2019.

Svete mise:  

8,00 sati + Jure, Ruža i Mirko Pavličević

9,30 sati + Lucija Abramović

11,00 sati  župna sveta misa na nakanu

19.00 sati  + Ivica, Milka Križanović

Pogledajte opširnije (pdf)