NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – 16. 6. 2019.

Svete mise:  

8,00 sati + Zdravko i Margareta Svoboda

9,30 sati + Ivan, Manda Bošnjak, Mato i Terezija Krmpotić (Tebe Boga hvalimo za završetak školske i vjeronaučne godine)

11,00 sati  nema svete mise u župnoj crkvi (krizma u Čaglinu)

11,00 sati  Frkljevci/Kadanovci – kirvaj, blagoslov žita i polja + Ivan Dreksler

19.00 sati  +   Šimun Nović

Pogledajte opširnije (pdf)