SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 26. 7. 2020.

Sveta mise:
8:00 + Jakob, Ana Katušić; Marica i Josip Kušter
9:30 + Franjo Franjušić
11,00 (Poloje) + Ob. Renka
19:00 + Leona Alexov
Pogledajte opširnije (pdf)