TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – 8. 11. 2020.

Svete mise:
8:00 + Ivo Mijatović
9:30 + Antun, Magdalena Banović
11,00 župna
17:00 + Veronika, Magdalena Banović
Pogledajte opširnije (pdf)