TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 28. 6. 2020.

Sveta mise:
8:00 + Jure Grbeš
9:30 + Stjepan, Terezija Bogojević
11:00 + Ivan, Manda Bošnjak i Mato, Reza Krmpotić
19:00 Sveti Petar (Starac) + Nikola Stanišić
Pogledajte opširnije (pdf)